Sâu bệnh gây hại cây Nho

Một số loại sâu bệnh gây hại cho cây nho.

Sâu bệnh gây hại cây Nho - sau benh gay hai cay nho 500x281
Rầy, rệp sáp:

Hút nhựa trên các bộ phận của cây làm cho ngọn héo, lá quăn queo, trái nhỏ và nứt. Trị bằng các loại thuốc: Bi-58 40EC, Supracide 40 EC…

Nhện đỏ:

Bám ở mặt dưới lá hút lấy nhựa, đặc biệt lúc mới đâm chồi. Trị bằng các thuốc: Bi 58ND, Polytrin P 440EC, DC-Tron Plus 98,8EC, Dầu khoáng DS 98,8EC…

Bọ trĩ:

Trị bằng các loại thuốc: Regent 800WG, Confidor 100SL…

Sâu ăn lá, sâu đục thân, đục quả:

Trị bằng các thuốc Sherpa 25ND, Decis 2,6ND…

Bệnh mốc sương:

Trên lá bệnh xuất hiện ở mặt trên có những vết màu xanh – vàng, sau đó chuyển sang đỏ nâu, mặt dưới lá, tơ nấm phát triển thành một màng mỏng, trắng trắng những lông tơ. Bệnh còn gây hại cả tay leo, đọt, hoa và chùm quả. Trị bằng các loại thuốc Ridomil Gold  68WP, Antracol 70WP, Score 250EC, Antracol 70WP …

Bệnh phấn trắng:

Nấm bệnh gây hại các đọt non, bệnh phủ một lớp phấn trắng như bột lên lá non, cành thân non, trên cành lúc đầu bệnh cũng ở dạng phấn trắng nhưng sau đó chuyển nâu. Các thuốc trị: Daconil 500SC, Kocide  53,8DF, Champion 57,6DP, Dithane M-45 80WP, Bayfidan 250EC… Chú ý: Cần ngưng phun thuốc trước thu hoạch ít nhất 15 ngày nhằm tránh để lại dư lượng thuốc trong trái khi thu hoạch.

Nguồn: 2lua.vn

Tìm bài này trên Google:

  • sâu nho

Thảo luận cho bài: Sâu bệnh gây hại cây Nho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *