Trang chủ » Posts tagged "cây bá bệnh"

Sâm Alipas là gì?

Sâm alipas là cách gọi của một loại thuốc bổ ở Việt nam chứ không phải là thuộc chi panax – chi sâm, gọi là sâm alipas gây nên khá nhiều nhiều sự nhầm lẫn Ở trên thế giới ...

Công dụng của cây bá bệnh

Cây bá bệnh là một tên gọi dân gian của cây mật nhân, sở dĩ cây có tên gọi này vì nó có khả năng chữa khá nhiều bệnh. Cây bá bệnh là một loại thuốc quý chữa trị nhiều...

Cây Bá Bệnh ( Mật Nhân )

Cây bá bệnh là một tên gọi dân gian của cây mật nhân, sở dĩ cây có tên gọi này vì nó có khả năng chữa khá nhiều bệnh. Cây bá bệnh là một loại thuốc quý chữa trị nhiều...