Nuoitrong123  »  Tin khuyến nông   »   Thúc đẩy công nghệ mới đưa năng suất chăn nuôi tăng vượt trội

Thúc đẩy công nghệ mới đưa năng suất chăn nuôi tăng vượt trội

Ngành chăn nuôi nên tập trung vào các biện pháp nâng cao năng suất đầu ra thông qua công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất; tăng năng suất.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, ngành chăn nuôi nên tập trung vào các biện pháp nâng cao năng suất đầu ra thông qua công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất; tăng cường vai trò của thị trường để phân biệt chất lượng các sản phẩm đầu ra.

Đây là khuyến nghị của TS. Scott Newman (Cố vấn trưởng của tổ chức FAO) tại hội thảo quốc tế“Ngành chăn nuôi Việt Nam trong hội nhập kinh tế chia sẻ kinh nghiệm-định hướng tương lai”.

TS. Scott Newman nhấn mạnh, để nâng cao vị thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, ngành chăn nuôi cần chú trọng đến việc cung cấp và tạo môi trường thuận lợi cho các thị trường trung gian; nâng cao năng lực, thể chế hóa “luật chơi” giữa trung gian thị trường và người sản xuất, mang lại động lực cho việc “xây dựng lòng tin và uy tín”. Đồng thời, thực hiện các chương trình và biện pháp giúp người nông dân cải thiện chất lượng cuộc sống và khắc phục những hạn chế về nguồn lực.

Thúc đẩy công nghệ mới đưa năng suất chăn nuôi tăng vượt trội - tang nang suat 42a 1Ngành chăn nuôi nên tập trung vào các biện pháp nâng cao năng suất đầu ra thông qua công nghệ mới

Để tăng năng suất trong thời kì hội nhập, ngành chăn nuôi Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh tái cấu trúc toàn diện hệ thống sản xuất, kinh doanh và dịch vụ dựa trên sự chuyển dịch cơ cấu thị trường; phát huy năng lực nội tại; nắm bắt các cơ hội hợp tác, đầu tư và xuất khẩu.
Bàn về nội dung tái cơ cấu ngành chăn nuôi, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng đặc biệt nhấn mạnh vào 4 nội dung chính đó là: tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi theo vùng, tái cơ cấu về vật nuôi, tái cơ cấu phương thức chăn nuôi, cuối cùng và cũng là nội dung quan trọng nhất đó là tái cơ cấu theo chuỗi giá trị, ngành hàng.

Trong đó, tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu thị trường, trong đó cácdoanh nghiệp đóng vai trò làm trung tâm để liên kết với các tổ chức sản xuất như liên kết hợp tác, Hội, Hiệp hội ngành hàng. Đến năm 2020, chúng ta phấn đấu đạt 1 triệu tấn thịt lợn hơi; 1 – 2 tỷ quả trứng vịt muối và từ 70 – 100 ngàn tấn thịt vịt.

Cũng trong buổi Hội thảo, khi khuyến nghị chính sách phát triển đối với ngành chăn nuôi Việt, TS Đặng Kim Khôi – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT cũng đề xuất những chính sách như quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, cần có quan điểm phát triển riêng đặc biệt coi khoa học công nghệ là động lực, doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các thành phần kinh tế,…; tổ chức sản xuất và quản lý dịch bệnh cũng như tổ chức lại hệ thống giết mổ, chuỗi phân phối và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Thúc đẩy công nghệ mới đưa năng suất chăn nuôi tăng vượt trội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *