Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi Đại Minh

Hiện 2 ha bưởi của 15 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tham gia dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp với nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững”.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình là chủ quản dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp với nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững”. Dự án được thí điểm bước đầu tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Để đánh giá tiến độ triển khai dự án, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính, sở Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Bình tiến hành thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực tế trên địa bàn. Sau khi kiểm tra, đoàn nhận thấy chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì đã thực hiện các nội dung, tiến độ theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi Đại Minh - nang suat chat luong 2012 1Bưởi Đại Minh là đặc sản ngon có tiếng của đất Yên Bái

Cụ thể, đã chọn được 02 ha bưởi của 15 hộ trên địa bàn 8 thôn của xã Đại Minh đảm bảo các tiêu chuẩn để tham gia dự án: Có vườn bưởi đạt độ tuổi từ 25 năm trở lên, vườn bưởi có diện tích từ 1000 m2 trở lên (tương đương với 28 cây bưởi), năng suất quả vụ trước đạt trung bình 80 kg quả/cây; có diện tích đối chứng với số cây đối chứng theo dõi là 5 cây/hộ; tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra lại định mức phân đam urê, supe lân, kali, vôi và giấy bọc quả bưởi phát cho các hộ. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các vườn bưởi thí nghiệm đều phát triển tốt, không sâu bệnh, quả bưởi hình thức đẹp hơn nhờ được bọc giấy.

Về việc kết hợp với nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững, các hộ đều nhận đủ 5 đàn ong và các dụng cụ. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các đàn ong đều rất đông quân, ong hoạt động rất mạnh, các bánh tầng đều có nhiều mật. Sản lượng mật ong khai thác trong tháng 7/2015 đạt trung bình: 1,2 lít/đàn/lần, với tổng sản lượng mật ong thu được là 108 lít. Loại mật ong này được người tiêu dùng đánh giá cao và ưa chuộng.

Sau khi hoàn thành kiểm tra thực tế, đoàn đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện và chủ nhiệm dự án chỉ đạo các hộ dân tiếp tục thực hiện tốt dự án, từ đó nâng cao năng suất cũng như chất lượng bưởi và mật ong.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi Đại Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *