Hướng dẫn cách chăm sóc để quả Bưởi lớn đều

Tháng 2, tháng 3 là thời gian đa số các giống bưởi ở các tỉnh phía Bắc ra hoa, đậu quả.

Hướng dẫn cách chăm sóc để quả Bưởi lớn đều - de qua buoi lon deu

Bưởi thường nở hoa không tập trung, lứa hoa đầu và lứa hoa thứ hai trong một cây nở cách nhau tới 30 ngày, các hoa đơn trong một chùm hoa kép cũng nở cách nhau 5-7 ngày.

Những quả ra trước do được cung cấp nhiều dinh dưỡng nên thường lớn nhanh, to hơn, sớm cho thu hoạch, chất lượng cũng tốt hơn những quả ra sau. Cách chăm sóc cho quả bưởi đồng đều về kích thước, chất lượng và thời gian thu hái như sau:

Chăm sóc:

Chủ động tưới ẩm, bón phân khoáng cho bưởi trước khi nở hoa 25-30 ngày.

Bón thúc cho đa số các giống bưởi thời gian từ 15/1-30/1. Bón mỗi cây 30-50kg phân chuồng hoai mục + 0,2-1kg đạm ure + 0,2-1kg kali clorua + 1-2kg lân super hoặc mỗi cây 1-5kg phân hỗn hợp NPK (13:13:13). Tuỳ theo độ tuổi, năng suất vụ trước, tình hình sinh trưởng hiện tại của cây, biểu hiện của màu sắc tán lá mà quyết định liều lượng bón cụ thể cho từng cây. Bón thành 4 hốc theo hình chiếu của tán cây, bón sâu 20cm.

Bón thúc quả 2 lần cho giống bưởi chín sớm tháng 9-10, 3 lần cho giống bưởi chín muộn tháng 12 đến tháng 1 năm sau: Lúc quả to bằng nút bình tông (đường kính quả 2-2,5cm) và các lần sau đó 2-4 tháng. Lượng bón mỗi cây 0,5-1kg đạm ure + 1-2kg kali clorua. Đảm bảo độ ẩm cho đất để rễ cây hút phân được thuận lợi.

Phun sản phẩm Vườn sinh thái cho bưởi 4-5 lần: Hai lần trước khi nở hoa, 2-3 lần khi quả to bằng nút bình tông. Mỗi lần cách nhau 10-15 ngày. Sản phẩm Vườn sinh thái giúp quả lớn nhanh, độ đồng đều cao, mã quả đẹp, chất lượng, năng suất tăng 20-30%.

Có thể dùng một số sản phẩm khác như: K-Humate; Atonic; K-H 502/503; K-H 701/702…chất lượng và năng suất bưởi cũng được cải thiện.

Nguồn:sưu tầm

Thảo luận cho bài: Hướng dẫn cách chăm sóc để quả Bưởi lớn đều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *