Kỹ thuật bón phân cho cây Vải trong thời gian mang quả

Kỹ thuật bón phân cho cây Vải trong thời gian mang quả mục đích nâng cao mức dinh dưỡng trong cây, làm cho lá thuần thục, thúc đẩy ra hoa, nâng cao tỷ lệ đậu quả, tăng sức chống chịu thời tiết xấu.

Kỹ thuật bón phân cho cây Vải trong thời gian mang quả - ky thuat bon phan cho cay vai trong thoi gian mang qua 500x346

Kỹ thuật bón phân cho cây Vải trong thời gian mang quả

Bón thúc hoa:

Mục đích nâng cao mức dinh dưỡng trong cây, làm cho lá thuần thục, thúc đẩy ra hoa, nâng cao tỷ lệ đậu quả, tăng sức chống chịu thời tiết xấu.

  • Thời gian bón: Với vải sớm bón vào khoảng cuối tháng một, đầu tháng hai. Với vải nhỡ và muộn bón vào giữa tháng 2 đến cuối tháng 2, có thể đến đầu tháng 3. (Nếu cây khỏe hoặc vải tơ bón muộn hơn hoặc có thể không bón. Cây yếu hoặc vải già nên bón sớm hoặc bón nhiều hơn).
  • Lượng bón: Dựa vào kinh nghiệm dự đoán sản lượng để tính toán. Lấy mốc tính 100kg quả, lượng bón sẽ là 0,7kg urê + 0,7 kg supe lân và 0,4kg KCl.
  • Phương pháp bón: Đào rãnh nhẹ trên mặt đất hoặc sử dụng các hốc hoặc hố sẵn có, bón lúc trời ẩm (hoặc tưới nước), phủ bằng đất hoặc lá rụng.

Bón thúc quả:

Mục đích là bổ sung kịp thời dinh dưỡng bị tiêu hao khi ra hoa, bảo đảm cho quả sinh trưởng phát triển tốt, giảm đợt rụng sinh lý lần hai, tạo cho cây có khả năng tiếp tục ra hoa trong năm sau.

– Lượng bón:

Chủng loại phân bón, số lượng từng chủng loại trong đợt bón phân này có tính linh hoạt rất rõ rệt, đòi hỏi người làm vườn phải có kinh nghiệm và quan sát thực tế của cả vườn và của từng cây. Hai chỉ tiêu quan trọng để xác định yếu tố và lượng bón lần này là mầu sắc và lượng quả đậu. Nếu lá vẫn giữ màu xanh thì bón kali là chủ yếu (do thời kỳ này cây cần kali nhiều nhất, vừa hạn chế sự rụng quả, vừa làm tăng lượng rõ rệt). Nếu dự tính cây sẽ cho thu hoạch 100 kg quả (xấp xỉ 10.000 quả – ước tính trên 1/4 hoặc 1/8 tán cây rồi suy ra) lượng bón sẽ là: 1,4 kg KCl + (0,5-0,8) kg urê + (0,4-0,5) kg Supe. Trường hợp quan sát thấy màu sắc lá xanh nhạt, cây sinh trưởng kém thì cần tăng thêm đạm, nhưng không nên vượt quá 1 kg/100 kg quả (dự tính).

Phương pháp bón: Tương tự như đợt bón thúc hoa.

Ngoài biện pháp bón phân được giới thiệu chủ yếu trong phạm vi bài viết này, người trồng vải cần nắm thêm một số điểm quan trọng sau đây:

  • Năm có thời tiết ấm (dự đoán): việc bón thúc sau khi thu hoạch cần kết thúc sớm, nhất là đối với cây khỏe, lá xanh đậm, kết hợp với việc phun chất kìm hãm như Ethrel (500-1000 ppm: 4-6 lít/cây).
  • Bón phân hữu cơ (nếu có), chủ yếu vào lúc sau thu hoạch (tháng 7) hoặc vào cuối mùa đông đầu mùa xuân (trước khi cây ra hoa).
  • Có thể sử dụng một số chủng loại dinh dưỡng khác như bột cá, bã mắm (1,5-2,5 kg/cây, bón theo hố 4-8 hố, 5-10 cm chiều sâu), phân nước và các chất dinh dưỡng qua lá như Komix, Thiên nông….
  • Trong trường hợp lộc thu ra hơi muộn, để làm cho chúng sớm thuần thục, nên sử dụng phân bón ở dạng dung dịch, phun lên tán như: urê 0,3-0,5%; kali 0,3-0,4%; tro 1-3%; supe phốt phát ngâm lọc 1-3%.
  • Phun qua lá có thể được áp dụng cả trong trường hợp quả đã đậu, dùng urê kết hợp với nguyên tố vi lượng đem lại hiệu quả cao.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Kỹ thuật bón phân cho cây Vải trong thời gian mang quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *