Nuoitrong123  »  Video   »   Mô hình canh tác bí xanh theo hướng hữu cơ

Mô hình canh tác bí xanh theo hướng hữu cơ

Giới thiệu mô hình trồng bí xanh theo hướng sử dụng hoàn toàn bằng phân hữu cơ, bí sạch bệnh, tỉ lệ đậu quả cao, hiệu quả kinh tế khá.

Mời bà con tham khảo các khuyến cáo kỹ thuật để canh tác bí xanh theo hướng hữu cơ trong video dưới đây:

Nguồn: Sưu tầm

 

Thảo luận cho bài: Mô hình canh tác bí xanh theo hướng hữu cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.