Nhãn muộn Hưng Yên

1. Nguồn gốc
Giống nhãn chín muộn PH-M99-1.1 được Viện Nghiên cứu Rau quả Đại Học Nông Nghiệp Hà Nọi phát iện tại xã Hàm Tử, Châu Giang, Hưng Yên và thực hiện khảo nghiệm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và Nghệ An từ năm 2000.

2. Đặc điểm của cây giống
– Về lá: Số lá chét khoảng 9,5 lá; dài lá chét 17,5 cm; chiều rộng lá chét 3,8 – 4,0 cm; phiến lá to màu xanh nhạt, hơi mỏng, ít bóng và phẳng.
– Thời gian ra hoa đậu quả: nở hoa từ 1/3 đến 5/4, thời gian thu hoạch tập trung từ 25/8 đến 1/9, thuộc vào nhóm chín muộn.
– Về quả: quả tròn có màu vàng sáng, vỏ dày, có nhiều gai nổi rõ, ít bị nứt quả, khối lượng quả 11,5 – 11,8 g/quả; tỷ lệ cùi/quả đạt trên 70%. Chỉ tiêu này cho thấy giống nhãn chín muộn PH-M99-1.1 thuộc loại quả to, tỷ lệ cùi/quả rất cao (cây mẹ đến 74,8%).
– Cây nhãn chín muộn PH-M99-1.1 trồng khảo nghiệm ở năm thứ 4 đạt năng suất 8 – 10kg/cây, cao hơn 60 – 100% so với giống địa phương. Khối lượng quả và tỷ lệ cùi/quả sai khác không đáng kể so với quả của cây mẹ.
– Chất lượng quả: ăn ngọt đậm, ít thơm, đường tổng số 15 – 18%, độ Brix 18 – 20%. Các chỉ số này nói lên chất lượng của giống nhãn này khá cao. Tuy vậy ở các điểm khảo nghiệm khác nhau các chỉ số chất lượng quả khác nhau và thực tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện chăm sóc, phân bón, tưới nước,… Chất lượng quả trên cây mẹ tại Hưng Yên luôn cao hơn các nơi khảo nghiệm khác, thể hiện tính chất khác biệt của vùng tạo nên hàng hoá đặc sản.
– Tính toán bước đầu hiệu quả kinh tế của nhãn chín muộn PH-M99-1.1 cho thấy nhãn chín muộn PH-M99-1.1 ở tuổi 4 với mật độ 500 cây/ha cho năng suất quả 4,5 tấn/ha, tổng thu 36 triệu đồng/ha và thu lãi 18 triệu đồng/ha (giống đại trà năng suất 2,5 tấn/ha, tổng thu 12,5 triệu đồng/ha và lỗ 5,5 triệu đồng/ha).

Nhãn muộn Hưng Yên - nhan muon hung yen

Giống Nhãn Muộn Hưng Yên

II. Giống nhãn chín muộn PH-M99-2.1 (Phố Hiến muộn)

1. Nguồn gốc:
Cây đầu dòng nhãn PH-M99-2.1 được Viện Nghiên cứu Rau quả phát hiện tại xã Hồng Nam, Tiên Lữ, Hưng Yên và tiến hành khảo nghiệm ở một só tỉnh miền núi phía Bắc và Nghệ An từ năm 2000.

2. Đặc điểm của giống
– Về lá: số lá chét khoảng 8,5 lá; dài lá chét 15,7cm; chiều rộng lá chét 3,2 – 3,5cm; phiến lá màu xanh đậm và dày, không bóng, phiến lá gợn sóng.
– Thời gian ra hoa đậu quả: nở hoa từ 1/3 đến 5/4, thời gian thu hoạch tập trung từ 15/8 đến 25/8, thuộc vào nhóm chín muộn.
– Về quả: quả tròn có màu vàng sáng, vỏ quả nhẵn, khối lượng quả 11,2g/quả, tỷ lệ cùi/quả đạt 65 – 67%. Chỉ tiêu này cho thấy giống PH-M99-2.1 thuộc loại quả to, tỷ lệ cùi/quả cao.
– Nhãn PH-M99-2.1 trồng khảo nghiệm năm thứ 4 có năng suất quả đạt 8-9kg/cây, tăng 50 – 90% so với năng suất nhãn địa phương. Khối lượng quả và tỷ lệ cùi/quả sai khác không đáng kể so với quả của cây mẹ đầu dòng.
– Chất lượng quả: cùi dày, dễ tách, ăn giòn, ráo nước, thơm và có màu trắng đục, đường tổng số 13 – 16%, độ Brix 18 – 21%. Các chỉ số này nói lên chất lượng của giống nhãn này khá cao. Tuy vậy, ở các điểm khảo nghiệm khác nhau các chỉ số chất lượng quả khác nhau và thực tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện và kĩ thuật chăm sóc, phân bón, tưới nước,… Chất lượng quả trên cây mẹ tại Hưng Yên luôn cao hơn các nơi trồng khảo nghiệm khác.
– Sau 4 năm trồng khảo nghiệm, năng suất mỗi cây đạt 7 – 9 kg quả, tăng 1,5 – 1,9 lần với chất lượng quả khá cao so với năng suất nhãn địa phương.
– Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế cho thấy, nhãn PH-M99-2.1 ở tuổi 4 cho năng suất quả 4,0 tấn/ha (mật độ 500 cây/ha, trung bình 8kg quả/cây), tổng thu 32 triệu đồng/ha và lãi 14 triệu đồng/ha (giống đại trà năng suất 2,5tấn/ha, tổng thu 12,5 triệu đồng/ha và lỗ 5,5 triệu đồng/ha).

III. Giống nhãn chín muộn HTM-1 (Đại Thành)

1. Nguồn gốc
Giống nhãn muộn HTM-1 có nguồn gốc từ xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội, do Viện Nghiên cứu Rau quả tuyển chọn từ năm 1998, được trồng khảo nghiệm và sản xuất thử từ năm 2002.

2. Đặc điểm giống
– Cây sinh trưởng phát triển khoẻ tương đương giống nhãn đại trà, phiến lá mỏng, mép lá lượn sóng, lá màu xanh vàng, ít bóng, trung bình 1 năm có 4 – 5đợt lộc. Thời gian ra hoa, kết thúc nở hoa muộn hơn giống nhãn đại trà khoảng 5 ngày.
– Quả có khối lượng trung bình 9 – 10g/quả, màu vàng tươi, vỏ mỏng, thường bị vẹo, cùi dày màu trắng trong, giòn, nhiều nước, thơm. Tỷ lệ phần ăn được trung bình 66,5 – 68,5%, cao hơn giống nhãn cùi 11%. Hàm lượng đường tổng số 17,3%; độ Brix 21,9%; chất khô 19,99%; vitaminC 45,78; cao hơn giống nhãn địa phương.
– Thời gian thu hoạch quả từ 25/8 đến 20/9, muộn hơn giống nhãn trồng đại trà 20 – 30 ngày.
– Năng suất trung bình đạt 300 kg/cây 10 năm tuổi, cao gấp 2 lần so với giống địa phương. Cây trồng khảo nghiệm 3 năm tuổi năng suất 7 – 9kg/cây, cao gấp 1,7 lần so với giống trồng đại trà

Thảo luận cho bài: Nhãn muộn Hưng Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *