Nuôi trồng – Kỹ thuật nuôi trồng  »  Kĩ thuật chăm sóc vật nuôi   »   Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn nuôi Heo

Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn nuôi Heo

Nước ta là nước có khí hậu nhiệt đới gió mua vì thế rất thích hợp cho việc chăn nuôi heo thịt, tuy nhiên trong việc nuôi heo công nghiệp bà con mới chỉ nuôi heo theo tập quán không tính toán được trong thức ăn cần có những gì và bao nhiêu là đủ. Vậy thức ăn hỗn hợp để nuôi heo cần những gì?

Thức ăn nuôi heo thịt

Thức ăn nuôi heo thịt

Trong kỹ thuật nuôi heo công nghệ cao việc tính toán khẩu phần, hàm lượng dinh dưỡng đều cần m