Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vú sữa

Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vú sữa

Rễ vú sữa thường ăn nông, nhiệt độ của đất cao vào mùa nắng sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ, do đó cần phải tủ gốc giữ ẩm bằng rơm rạ, cỏ khô để giữ ẩm cho đất.

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng cây vú sữa đại đạt năng suất cao:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vú sữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.