Nuoitrong123  »  Video   »   Video hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long trái vụ

Video hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long trái vụ

Thanh long là cây nhiệt đới, thích hợp khí hậu nắng nóng, chịu hạn giỏi, không chịu được úng.  Thanh long là cây thân bó cần có trụ đỡ, sau khi trồng 2-3 năm sẽ cho trái.

Dưới đây là Video hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng thanh long trái vụ đạt năng suất cao:

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Video hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh long trái vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.