Cách bón phân cho Cam, Quýt nâng cao hiệu quả

Cách bón phân cho Cam, Quýt nâng cao hiệu quả - cach bon phan cho cam quyt nang cao hieu qua

Với năng suất 20 tấn quả cam, lấy đi từ đất 34kg N; 10kg P2)5; 64kg K2O. Tính trung bình một tấn quả cam, cây lấy từ đất 1,7kg N; 0,5kg P2O5; 3,2kg K2O. Kali là yếu tố cam lấy từ đất nhiều nhất.

Vì vậy, bón kali có thể làm tăng năng suất cam 10 – 46%, hệ số lãi do bón phân cân đối cho cam có thể đạt đến 4,5 – 5,0. Cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ làm cho năng suất cam tăng 30-50%.

Cân đối đạm – kali, ngoài tác dụng tăng năng suất cam, còn làm tăng chất lượng quả cam, như tăng hàm lượng đường và giảm hàm lượng axit. Cam, quýt là cây ăn quả lâu năm, cho nên hàng năm cần được bón phân và lượng phân thay đổi theo tuổi cây. Cách bón phân cho cam như sau:

– Thời kỳ cây con, bón lân và kali một lần vào cuối mùa mưa. Phân đạm chia thành 3 – 4 lần để bón hoặc hòa vào nước tưới gốc cây.

Cây trên 3 tuổi và bắt đầu cho thu hoạch quả. Phân N chia làm 3 lần để bón: trước ra hoa, sau khi đậu quả và sau thu hoạch. Chia đều mỗi lần bón 1/3 lượng phân. Phân K chia làm 2 lần để bón: bón 1/2 lượng K sau khi đậu quả và 1/2 lượng còn lại bón trước khi thu hoạch 1- 2 tháng. Phân P: bón toàn bộ sau khi thu hoạch quả cùng với phân hữu cơ.

Dựa vào đặc điểm sinh lý và ra quả của cam, quít người ta có thể chia thời gian sinh trưởng của cây 2 kỳ để bón phân:

1. Thời kỳ cam, quít dưới 7 tuổi:

Thời kỳ này cây phát triển thân, cành, lá là chính. Vào những năm cuối kỳ, cây đã cho quả, nhưng chỉ là những mùa cho quả đầu tiên, năng suất quả của cây tăng dần qua các năm

2. Thời kỳ cam cho quả ổn định (sau năm thứ 7):

ở thời kỳ này, năng suất của cam đã ổn định. Những thay đổi về năng suất chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. ở thời kỳ này, lượng phân bón được thay đổi, tùy thuộc vào năng suất của cam, quít. Lượng phân bón được sử dụng như sau:

– Bón sau thu hoạch, bón phục sức cho cây, giúp cây phân hóa mầm hoa: Vôi + toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân + 1/3 phân đạm + 1/3 phân kali.

– Bón trước trổ hoa 6 tuần: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.

– Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali

Tùy theo đặc điểm đất đai ở từng vùng, có thể tăng giảm lượng phân bón cho thích hợp. Cần chia phân ra bón nhiều lần, để chống rữa trôi mất phân. Khi bón, nhớ đào hố hoặc cuốc rãnh nông luân phiên chung quanh tán cây. Hàng năm, nên bón bổ sung phân vi lượng cho cam, quít như ZN, Mg, Mn trong trường hợp bón ít phân chuồng. Để giảm hiện tượng rụng hoa quả, cần dành 2/3 lượng phân bón trước khi cây ra hoa. Thực hiện việc bón đón hoa, kết hợp với phun bón lá, góp phần tích cực hạn chế rụng hoa quả sau này.

Nguồn: 2lua.vn

Thảo luận cho bài: Cách bón phân cho Cam, Quýt nâng cao hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *