Cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng

Phần lớn đất nông nghiệp trên thế giới cần được cải thiện để thúc đẩy năng suất ổn định.

Cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng - images971358  mg 0425 500x333

1. Điều kiện đất ảnh hưởng tăng trưởng cây trồng

Một số điều kiện đất ảnh hưởng tăng trưởng cây trồng và năng suất cuối cùng. Những yếu tố quan trọng nhất gồm: pH đất, độ hữu dụng các chất dinh dưỡng, trạng thái nước, độ hữu dụng oxy, nhiệt độ đất, độ mặn và tính thấm của đất . Cây trồng biến động theo nhu cầu cho mỗi điều kiện như vậy. Tuy nhiên, năng suất kinh tế và năng suất cao chỉ đạt được khi tất cả những yếu tố này gần tối ưu. Ví dụ, năng suất ổn định không thể đạt được khi cân bằng dinh dưỡng trong đất tốt nếu tính thấm của đất kém làm hạn chế tăng trưởng rễ cây trồng.
Cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng - cai tao dat de nang cao nang suat cay trong
Những biện pháp quản lý tốt nhất (BMPs) là những công cụ của chúng ta để thay đổi điều kiện đất, bảo đảm cây phát triển tốt, và thu hẹp khoảng cách năng suất đang tồn tại. Những biện pháp này là hiệu quả và ổn định nhất nếu chúng được ủng hộ bằng nguyên tắc khoa học thông dụng và thích ứng với xã hội. Người ta ghi nhận rằng một vài vấn đề trong đất tương đối quản lý dễ dàng, trong khi những yếu tố khác chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp. Ví dụ điều kiện đất đai dễ dàng bị thay đổi gồm pH đất, độ hữu dụng các chất dinh dưỡng và độ hữu dụng của nước.

2. Những biện pháp để cải thiện những điều kiện của đất

Đất bị nén chặt, mặn hóa, xói mòn, chai đất, mất chất hữu cơ và đa dạng vi sinh vật trong đất có thể được khắc phục bằng một số biện pháp nông học bảo tồn. Trong một số trường hợp, những hoạt động cơ giới hóa khác và sử dụng máy móc (ví dụ ứng dụng máy móc ở ngoài đồng hợp lý) có thể giảm tối thiểu một cách trực tiếp hoặc khắc phục những khó khăn của đất bị nén chặt và thiếu khoảng trống trong đất. Nhiều biện pháp thích hợp được lựa chọn với mục tiêu ngắn hạn đầu tiên cải thiện hệ thống cây trồng và mục tiêu cải thiện cơ bản điều kiện đất đai theo thời gian. Hai ví dụ rõ ràng nhất của những biện pháp như vậy là không cày đất và luân canh cây trồng đặc trưng của từng vùng.
– Không cày đất

Cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng - cai tao dat de nang cao nang suat cay trong 1

Không cày đất (cũng được gọi là cày đất tối thiểu) là cách phát triển cây trồng hoặc đồng cỏ từ năm này qua năm khác với việc tác động tối thiểu lý tính đất. Nó thường thúc đẩy tăng lưu trữ chất hữu cơ, thay đổi ít nhiều độ rỗng và cũng ảnh hưởng chu kỳ dinh dưỡng. Ở những vùng, điều này có thể làm giảm hoặc không gây ra xói mòn đất. Do những thay đổi như vậy, không cày có thể ảnh hưởng tích cực những điều kiện đất như độ rỗng, độ nóng và tính thấm của đất. Điều này cũng có thể ảnh hưởng độ hữu dụng dinh dưỡng và nước, tất cả những yếu tố này tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt hơn.
– Luân canh cây trồng
Luân canh cây trồng vùng đặc thù (ví dụ chuỗi cây trồng thích ứng với vùng) có thể cũng ảnh hưởng tích cực đối với những điều kiện đất đai. Những thay đổi sáng tạo như biện pháp của người Brazil sử dụng cỏ làm thức ăn trong luân canh với những cây ngủ cốc, có thể tạo ra những ích lợi rõ ràng cho những điều kiện đất đai và độ hữu dụng dinh dưỡng . Luân canh cây trồng với cấu trúc và sinh lý rễ khác nhau giúp tiếp cận dinh dưỡng ở những tầng đất khác nhau và những dạng hóa học trong đất. Sự phát triển rễ dài hơn và giải phóng những chất tiết ra từ rễ làm tăng khả năng tiếp cận những dạng dinh dưỡng khó hòa tan trong những hệ thống cây ngủ cốc truyền thống (Crusciol và ctv, 2010).

3. Kết luận

Quản lý đất tốt là cần thiết để cải thiện và duy trì chất lượng đất và tăng năng suất cây trồng. Quản lý dinh dưỡng, kết hợp với những biện pháp nông học khác, là trọng tâm trong số những biện pháp này, đặc biệt là thay đổi đất có những điều kiện giới hạn tạm thời hoặc lâu dài, để hợp nhất chúng cho hệ thống nông nghiệp. Có nhiều tài liệu cung cấp kiến thức để có thể cải thiện đất theo những biện pháp quản lý tốt nhất, mà luôn được thích ứng với những điều kiện địa phương.
Nguồn: sưa tầm

Thảo luận cho bài: Cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *