Kĩ thuật tưới nhỏ giọt cho cây cà chua

Cà chua là một loại rau ăn quả rất bổ dưỡng và lành mạnh,việc sản xuất canh tác cây cà chua đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định cho người nông dân.

Kĩ thuật tưới nhỏ giọt cho cây cà chua - img 6446 500x333

Việc tìm hiểu, áp dụng những kỹ thuật mới để tăng năng suất cây cà chua là mối quan tâm của nhà làm công tác chuyên môn, lẫn người nông dân. Một trong những kỹ thuật áp dụng hiệu quả đó là kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

Có 10 lô cà chua trồng được đưa vào thực nghiệm, kết quả cho thấy, quá trình phát triển của cây cà chua và thời gian thu hoạch sản phẩm ở các lô thực nghiệm tưới bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt nhanh và tập trung hơn so với lô đối chứng được tưới bằng kỹ thuật tưới cổ truyền. Sản lượng cà chua trong các lô có mức nước tưới thấp và trung bình đạt cao hơn các lô có mức nước tưới cao. Sản lượng tại các lô có chu kỳ tưới trung bình và ngắn ngày kết hợp với mức nước tưới thấp đạt cao hơn các lô có chu kỳ tưới dài ngày.

Các lô có mức nước tưới thấp hơn sẽ cho hiệu quả sử dụng nước cao hơn và ngược lại. Mức nước tưới trung bình và thấp kết hợp với chu kỳ tưới ngắn ngày mang lại sản lượng cây trồng và hiệu quả sử dụng nước cao. Mặc dù mức nước tưới thấp kết hợp với chu kỳ tưới dài ngày có hiệu quả sử dụng nước cao nhưng sản lượng cây trồng thấp và cây cà chua luôn bị thiếu nước trong quá trình phát triển.Nhóm nghiên cứu thuộc Viện khoa học thủy lợi miền Nam thực hiện thành công đề tài về kỹ thuật tưới nhỏ giọt và tính toán chi tiết chế độ tưới thích hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua.

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt tiết kiệm rất nhiều nước tưới so với kỹ thuật tưới cổ truyền, đồng thời đảm bảo sự phân bố độ ẩm trong lớp đất canh tác đều nhau (trong khu vực hoạt động của bộ rễ), tạo điều kiện tốt về không khí, nhiệt độ, độ ẩm giúp cây trồng tăng khả năng trao đổi chất và quang hợp, không làm xói mòn hoặc đóng váng trên bề mặt đất, không nén chặt hoặc phá vỡ cấu trúc đất. Đây thật sự là ưu điểm của kỹ thuật tưới nhỏ giọt so với kỹ thuật tưới cổ truyền. Chế độ tưới nhỏ giọt cho cây cà chua được thiết lập trên cơ sở kết quả phân tích thực nghiệm và thiết kế tưới đối với mức nước tưới trung bình và chu kỳ tưới 3 ngày.

Nguồn: Sưu tầm

Thảo luận cho bài: Kĩ thuật tưới nhỏ giọt cho cây cà chua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *