Một số giống Gà hướng thịt ngoại nhập ở Việt Nam

Một số giống gà hướng thịt ngoại nhập ở Việt Nam

1. Gà thịt AA (Arbor Acres):

Là giống gà có 4 dòng tạo ra ở Mỹ, gà bố mẹ được nhập vào Việt Nam. Gà có thân hình to cân đối, ch ân cao, đùi dài, ức phẳng, cho thịt nhiều, lông có màu trắng tuyền. Da chân, mỏ màu vàng nhạt, mào cờ (màu đơn). Gà thịt AA sinh trưởng nhanh, gà thịt nuôi ở Việt Nam lúc 49 ngày tuổi con trống đạt trọng lượng 2,5 kg, con mái đạt trọng lượng 2,3 kg. Khả năng đẻ trứng trung bình 160 – 170 quả/mái/9 tháng đẻ; tỷ lệ phôi 95 %, tỷ lệ nở/trứng ấp 80 – 85%. Hiện nay giống gà này được phát triển ở nhiều vùng, có hiệu quả kinh tế cao.

2. Gà thịt ISA Vedette:

Có 4 dòng được tạo ra từ Pháp, gà bố mẹ được nhập vào nước ta từ năm 1994. Giống như gà AA, gà ISA dạng lùn chân thấp, thân hình nhỏ hơn dạng cao chân, nhưng sản lượng trứng cao hơn, mào cờ. Ở Pháp gà thịt lúc 49 ngày tuổi con trống đạt trọng lượng 2,57kg, con mái đạt trọng lượng 2,27kg. Sản lượng trứng giống 170 quả/mái/năm (nuôi tại Pháp) còn ở Việt Nam chỉ đạt trên 160 quả/năm.

Gà ISA có thịt nhiều; phẩm chất thịt ngon, chắc, hiện được phát triển ở nhiều vùng nước ta.

3. Gà thịt Ross:

Gồng có 3 giống, mỗi giống gồm có 4 dòng được tạo ra ở Aixơlen (Anh) và được nhập vào Việt Nam từ Hungải vào năm 1992, gà có lông màu trắng tuyền, chân cao vừa phải, ức ngực nở, cho nhiều thịt, mào cờ. Gà thịt nuôi ở Việt Nam lúc 56 ngày tuổi trùng bình trống mái đạt trọng lượng 2,3 kg, sản lượng trứng trong 9 tháng đẻ là 160 quả/mái. Giống gà này đang được ua chuộng ở Việt Nam, nhất là giống Ross 308.

4. Gà thịt Avian:

Giống gà này được tạo ra từ Mỹ, nhập vào nước ta sau 1995 từ Thái Lan, giống gà này có tầm vóc, lông mào giống như một số gà thịt cao sản nêu trên. Gà thịt nuôi ở Việt Nam lúc 49 ngày tuổi gà trống đạt trọng lượng 2,4 – 2,5kg, gà mái đạt trọng lượng 2,3 – 2,4kg. Sản lượng trứng đạt 190 quả/mái/năm. Giống gà này được nuôi chủ yếu ở miền nam nước ta.

5. Gà thịt Loman (Lohman meat):

Giống gà thịt này được tạo ra từ Đức, gà bố mẹ được nhập vào nước ta năm 1997 từ Inđônêxia, gà có tầm vóc, màu lông mào giống như gà AA, ISA … khối lượng cơ thể gà thịt lúc 49 ngày tuổi con trống nặng 2,6kg, con mái nặng 2,2kg. Ở Việt Nam đạt tương ứng 2,4kg và 2,2kg cùng lứa tuổi. Sản lượng trứng đạt 175 – 185 quả/mái/năm.

6. Gà thịt Coob Hubbard:

Gà Coob Hubbard của Mỹ được nhập vào nước ta sau năm 1990. Đặc điểm ngoại hình và năng suất tương tự hai giống gà AA và ISA. Giống gà này được nuôi nhiều ở các tỉnh phía Nam.

7. Gà thịt ISA-MPK 30:

Gà ISA-MPK 30 là gống gà thịt ở Pháp. Đặc điểm ngoại hình giống như gà ISA Vedette. Trọng lượng gà thịt ở 49 ngày tuổi con trống đạt trung bình 2,57kg, con mái 2,27kg. Sản lượng trứng 170 quả/mái/năm.

8. Gà thịt BE88:

Bộ giống gà thuần chủng gồm 4 dòng: Hai dòng trống B1, E1 và hai dòng mái B4 và E3 của Cu Ba được nhập vào nước ta từ năm 1993. Cũng giống như giống gà siêu thịt trên gà BE88 có lông màu trắng, chân cao, mào cờ, thân hình cân đối, khả năng cho thịt thấp hơn gà AA, ISA …

Gà bố mẹ BE11 x BE34 cho con lai thương phẩm thịt có 4 dòng BE1134. Trọng lượng gà ở 49 ngày tuổi, con trống trung bình nặng 2,3kg, con mái 2,15kg. Sản lượng trứng bình quân 170 quả/mái/năm. Hiện nay giống gà BE88 được giữ giống thuần, tạo ra con mái lai với gà trống cao sản hơn để tạo ra số gà thương phẩm nhiều dòng và tăng khối lượng nhanh hơn gà thịt BE1134.

 

Nguồn: Khoahocchonhanong.com.vn

Thảo luận cho bài: Một số giống Gà hướng thịt ngoại nhập ở Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *