Nuoitrong123  »  Kĩ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiêp   »   Cách xén tỉa, tạp hình cây Hồ Tiêu

Cách xén tỉa, tạp hình cây Hồ Tiêu

Cách xén tỉa, tạp hình cây Hồ Tiêu

Cách xén tỉa, tạp hình cây Hồ Tiêu - tieu daknong

1 Đối với dây lươn:

Sau khi trồng 1 năm tiến hành đôn dây quanh gốc 2-3 vòng lấp đất đặt ngọn bám vào nọc. Sau 1 năm tiến hành tạo tỉa như thân chính.

2 Làm cỏ xới xáo vun gốc:

Làm cỏ tạo thành các băng sạch cỏ vào mùa mưa 1-2 tháng/lần, mùa khô 2-3 tháng/lần. Đầu và cuối mùa mưa cày xới quanh gốc tránh làm tổn thương đến rễ.

3 Tỉa cành và hoa:

– Vào mùa mưa theo dõi tỉa bỏ các cành lươn, cành tược mọc ngoài bộ khung thân chính, tỉa 2-3 lần, chỉ nuôi cành tược bổ sung khi cần thiết.

– Từ năm thứ 10 sau khi trồng bắt đầu phát sinh cành ác nhỏ và yếu không mang trái cần theo dõi dể tỉa bỏ kịp thời.

Sau khi cây ra hoa và hình thành trái thường có những đợt hoa ra trễ (tháng 7-8) cần tỉa bỏ vì nếu không tỉa bỏ hoa bị rụng hạt lép, làm ảnh hưởng đến vụ sau.

Nguồn: 2lua.vn

Thảo luận cho bài: Cách xén tỉa, tạp hình cây Hồ Tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.