Giống lúa SRI hiệu quả cao

Giống lúa SRI hiệu quả cao

Kết quả năng suất lúa trong mô hình đạt 7 tấn/ha, cao hơn 0,7 tấn/ha so với sản xuất đại trà, lợi nhuận bình quân đạt 16,21 triệu đồng/ha, ruộng đối chứng lợi nhuận chỉ 11,04 triệu đồng/ha.

Giống lúa SRI hiệu quả cao - 569480a9b712c

Ông Kim Huỳnh Khiêm, Giám đốc Trung tâm KN-KN Trà Vinh cho biết: Qua 4 tháng thực hiện mô hình trồng lúa trồng lúa theo SRI (3 giảm, 3 tăng) đã giúp nông dân xã Đa Lộc, huyện Châu Thành nâng cao chuỗi sản xuất lúa gạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Mô hình được thực hiện trên diện tích 60 ha với 68 hộ nông dân tham gia trong vụ TĐ 2015.

Nguồn vốn do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đầu tư là giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân phân bón (đạm), giảm sử dụng thuốc BVTV, thực hiện kỹ thuật tưới nước nông – lộ – phơi (ngập – khô xen kẽ), không đốt rơm rạ và các kỹ thuật đồng bộ khác để giảm phát thải khí nhà kính. Tăng năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Kết quả năng suất lúa trong mô hình đạt 7 tấn/ha, cao hơn 0,7 tấn/ha so với sản xuất đại trà, lợi nhuận bình quân đạt 16,21 triệu đồng/ha, ruộng đối chứng lợi nhuận chỉ 11,04 triệu đồng/ha.

Nguồn: nghenong.com

Thảo luận cho bài: Giống lúa SRI hiệu quả cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *