Nuoitrong123  »  Mô hình vật nuôi   »   Hiệu quả từ chăn nuôi Gà thịt theo hướng an toàn sinh học

Hiệu quả từ chăn nuôi Gà thịt theo hướng an toàn sinh học

Mô hình nuôi gà thịt an toàn sinh học (ATSH) bắt đầu triển khai từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015 tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã cho kết quả khả quan và mang lại lợi nhuận cho các hộ nuôi.

Năm 2015, thực hiện chương trình khuyến nông ở các xã khó khăn, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư (KNKN) phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân đã triển khai chương trình “Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học”, quy mô 780 con, thực hiện tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân. Theo đó, xã Tân Hà có 8 hộ ở các thôn Đông Hòa, Đông Hiệp, Đông Thanh và Đông Thuận tham gia mô hình. Quá trình thực hiện, các hộ nuôi được Trung tâm KNKN giao 780 con gà và cám đợt 1, thuốc thú y. Giống gà ta chọn lọc 1 ngày tuổi do Trung tâm Giống vật nuôi Bình Thuận cung ứng.

Theo bà Lê Thị Bảnh – hộ nuôi tham gia chương trình cho biết: Gà được nuôi qua hơn 3 tháng đàn gà của gia đình phát triển, tăng trọng nhanh và tỷ lệ chết thấp, lợi nhuận đạt gần 4 triệu đồng/100 con. Với giá bán 80.000 đồng/kg thì lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 18.000 đồng /kg.

Từ hiệu quả của mô hình này, Trung tâm KNKN tỉnh hi vọng người chăn nuôi trong tỉnh sẽ phát triển chăn nuôi theo hướng ATSH, thực hiện đầy đủ các quy trình  để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và hiệu quả kinh tế.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Hiệu quả từ chăn nuôi Gà thịt theo hướng an toàn sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.