Nuoitrong123  »  Tin khuyến nông   »   Lạng Sơn: Nâng cao năng suất chăn nuôi Bò thịt nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Lạng Sơn: Nâng cao năng suất chăn nuôi Bò thịt nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt tại một số xã tỉnh Lạng Sơn” đã giúp nhiều hộ gia đình nâng cao năng suất cũng như chất lượng trong chăn nuôi bò thịt, từ đó tăng thêm nguồn thu nhập.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt tại một số xã tỉnh Lạng Sơn” đã được tiến hành đánh giá và nghiệm thu.

Đây là Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015” được thực hiện từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2015 do Ks. Chu Xuân Tiến làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện.

Dự án đã được triển khai ở các huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia của tỉnh Lạng Sơn, với mục tiêu xây dựng thành công các mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản, trồng cỏ thâm canh VA-06; cỏ Ghi-nê trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Lạng Sơn: Nâng cao năng suất chăn nuôi Bò thịt nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật - nang suat chat luong 1912 1 2

Dự án đã giúp các hộ gia đình nâng cao năng suất, chất lượng trong chăn nuôi bò sữa

Dự án đã đạt nhiều kết quả khả quan và thành công trong việc nâng cao năng suất, chất lượng tạo ra sản phẩm hàng hóa tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Cụ thể, dụ án đã tiếp nhận 8 quy trình công nghệ quản lý, chăn nuôi bò và xây dựng được các mô hình chăn nuôi bò sinh sản gồm 240 con, bò thịt 240 con, trồng 12 ha cỏ chăn nuôi bò, đào tạo được 3 cán bộ thụ tinh nhân tạo, 3 cán bộ kỹ thuật và quản lý chăn nuôi, tổ chức tập huấn 02 lớp với 146 lượt người tham gia cho các hộ trong dự án và người dân quan tâm đến lĩnh vực chăn nuôi bò về quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò, trồng cỏ, phòng chống dịch bệnh…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao dự án và xếp  dự án vào loại khá, sau khi bỏ phiếu nghiệm thu.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Lạng Sơn: Nâng cao năng suất chăn nuôi Bò thịt nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.