Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm

Mẫu kế hoạch sản xuất đàn gà thương phẩm

1. Mục đích yêu cầu:

Giúp nhà nông có kiến thức cơ bản để có thể lập kế hoạch sản xuất đàn gà đẻ trứng thương phẩm.

2. Phương pháp lập kế hoạch đàn gà:

Bảng chu chuyển đàn gà:
Để cụ thể, chúng ta lấy một ví dụ lập kế hoạch sản xuất cho một trại gà thương phẩm là 10.000 con ban đầu. Giống chúng ta dự định nuôi sẽ là Hubbard Comet với các chỉ tiêu cho từng tháng tuổi như sau:
– Gà con từ 0 đến 1 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 96%.
– Gà từ 1 đến 2 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 97% và được phép loại là 5% những gà dị tật không đủ tiêu chuẩn để đẻ trứng cho năng suất cao.
Bảng diễn giải ( từ 0 đến 2 tháng tuổi)
Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm - nuoi ga
– Gà 2- 3 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 97% loại 3%
– Gà 3 – 4 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 97% loại 0%.
Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm - nuoi ga2
– Gà 2- 3 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 97% loại 3%
– Gà 3 – 4 tháng tuổi tỷ lệ nuôi sống là 97% loại 0%.
Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm - nuoi ga3
Chúng ta loại gà ở 4 – 5 tháng tuổi tới 7%, như vậy đàn gà sẽ có tỷ lệ đẻ cao hơn.

2. Phương pháp tính lượng thức ăn đối với gà đẻ thương phẩm:

a. Giai đoạn chuẩn bị đẻ: (0 đến 6 tháng tuổi)
Tùy thuộc vào giống gà mà ta có lượng thức ăn trong giai đoạn này khác nhau. Ở bài này, chúng ta lấy vi dụ là giống gà Hubbard Comet, lượng thức ăn được tính trong giai đoạn này như sau:
– 0 – 1 tháng tuổi: 18,75 gram thức ăn hổn hợp x 30 ngày x 10.000 con
– 1- 2 tháng tuổi: 44 gram x 30 x 9600 con
– 2- 3 tháng tuổi: 60,25 gram x 30 x 8846 con
– 3 – 4 tháng tuổi: 76, 25 gram x 30 x 8324 con
– 4- 5 tháng tuổi: 85,75 gram x 30 x 8074 con
– 5- 6 tháng tuổi 101, 75 gram x 30 x 7284 con
b. Giai đoạn gà đẻ:
Trong giai đoạn này việc tính toán lượng thức ăn cần chính xác để bảo đảm năng suất trứng. Người cán bộ kỹ thuật cần phải làm một số việc như phải xác định được trọng lượng bình quan toàn đàn và tỷ lệ đẻ. Qua đó mới có thể cung cấp một lượng thức ăn tương đối hợp lý cho đàn gà của trại. Dĩ nhiên, còn phụ thuộc nhiều yếu tố như thời tiết khí hậu..
Bảng 1. Định mức ăn của gà đẻ theo trọng lượng và tỷ lệ đẻ
Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm - nuoi ga4
Chú ý: Nếu lượng thức ăn thay đổi, nhiệt độ môi trường thay đổi thì định mức trên cũng thay đổi theo.
Ví dụ: tỷ lệ đẻ 40 % và thể trọng bình quân 1,75kg
6.924 x 100 gram x 30 = 20.754 kg thức ăn.

3. Phương pháp tính giá thành cho mỗi gà con từ 0 đến 6 tháng tuổi.

Tổng chi phí
Giá thành 1 gà bước vào đẻ = ———————————————————————
Số gà hiện có
Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Mẫu kế hoạch sản xuất đàn Gà thương phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *