Nhu cầu protein của chim Bồ Câu

Để có cơ sở phối hợp bao nhiêu phần trăm protein trong mỗi loại thức ăn, cần biết được nhu cầu protein (gam/con/ngày) cho mỗi loại chim hàng ngày, trên cơ sở khả năng thu nhận thức ăn hàng ngày của mỗi loại chim mà xác định được tỷ lệ protein thích hợp trong mỗi loại thức ăn cho mỗi cá thể.

– Phương pháp tính nhu cầu protein cho chim đang sinh trưởng:

Nhu cầu protein cho chim đang sinh trưởng bao gồm nhu cầu protein cho duy trì, cho tăng trọng cho phát triển lông.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein của chim, nếu các yếu tố thuộc qui trình kỹ thuật được coi là nghiêm ngặt thì nó phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau:

– Loài, giống, dòng:

Mỗi loài, giống hay dòng chim có một kiểu di truyền khác nhau. Từ đó, chúng có ngoại hình, tầm vóc, sức sản xuất và kiểu trao đổi chất khác nhau nên nhu cầu protein cũng khác nhau.

– Sức sản xuất:

Khả năng sinh trưởng càng nhanh, khả năng đẻ trứng càng cao, khối lượng trứng càng lớn thì nhu cầu protein cũng càng cao.

– Nhiệt độ môi trường:

Nhiệt độ môi trường cao, chim sẽ ăn ít đi và ngược lại.

– Mức năng lượng của khẩu phần:

Chim thu nhận thức ăn trước hết là để thoả mãn nhu cầu về năng lượng, khi đã thu nhận đủ nănglượng rồi thì chúng không ăn nữa, mặc dù các chất dinh dưỡng khác vẫn còn thiếu.
Giả sử nhu cầu năng lượng và protein hàng ngày của 1 chim là 83 kcal và 6,18g protein. Nếu khấu phần có nồng độ ME là 3200 kcal/kg, chim cần ăn 26g/ ngày để đảm bảo 83 kcal, khi đó, nồng độ protein phải là 23,8% để cấp đủ 6,18g cần phải có.
Nếu ta dùng khấu phần khác, có nồng độ ME là 2900 kcal/kg, để đảm bảo 83 kcal, chim phải ăn 28,6 g thức ăn, khi đó trong khấu phần chỉ cần 21,6% protein đã đủ nhu cầu 6,17g. Như vậy, năng lượng là “chìa khóa chính” để lập khấu phần.

– Lượng thức ăn thu nhận:

Nhu cầu protein của chim được tính bằng số gam protein thô (CP- Crude Protein)cho mỗi con/ ngày đêm. Tuy nhiên, không thể thu nhận riêng rẽ hay nuốt trực tiếp số lượng protein cần thiết được, mà chim phải ăn protein cùng các chất dinh dưỡng khác theo một tỷ lệ nhất định. Trong khấu phần ăn, protein thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) protein thô, do đó, lượng thức ăn thu nhận có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu protein trong khấu phần ăn của chim.
Theo nguoichannuoi.vn

Thảo luận cho bài: Nhu cầu protein của chim Bồ Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *