Cách tính công thức phân pha trộn

Hiện nay, nhiều nơi sản xuất rất nhiều loại phân lỗn hợp với nhiểu tỷ lệ NPK khác nhau nên bà con nông dân tùy giá cả và khả năng thanh toán có thể tự chọn lựa để mua, tuy nhiên nếu muốn pha trộn để sử dụng hợp lý thì ta có thể thực hiện được.

1. Cách tính từ phân đơn ra phân hỗn hợp

Cách tính công thức phân pha trộn - Pha tron phan

Ví dụ: Muốn pha trộn một loại phân có công thức là 5 – 10 – 10 từ phân SA, lân super và kali clorua thì ta pha như sau:
– SA có 21% N, cần cung cấp 5kg thì ta phải có lượng SA là :  5 x 100/21 = 23,8kg

– Lân super có 20% P2O5, muôn có 10kg P2O5 thì lượng lân super sẽ là:  10 x 100/20 = 50kg

– KCl có 60% K2O, muốn có 10kg K2O thì lượng kali clorua sẽ là : 10  x 1000/60  = 16,6kg

* Tổng số phân các loại là  23,8 + 50 +16,6  = 90,4kg , còn lại 9,6 kg phải dùng chất độn ( đất cát hoặc thạch cao ) trộn cho đủ 100 kg

2. Cách tính từ phân hỗn hợp ra phân đơn

Ví dụ: Theo khuyên cáo cần dùng 100kg urê, 200kg lân super, 50kg kali clorua để bón cho cây nhưng nhà vườn đã bón 100kg NPK (20 – 20 – 15), như vậy lượng NPK thừa hay thiếu, cách tính như sau:

– Lượng urê có trong 100kg  NPK (20 – 20 – 15):  100×20 /46 = 43kg

– Lượng lân super có trong 100kg NPK (20 – 20 – 15): 100×20/20 = 100kg

– Lượng kali clorua có trong 100kg NPK (20 – 20 – 15):  100×15/60  = 25kg

* Vậy phải thêm 57kg urê + 100kg lân super + 25kg kali clorua thì mới đủ lượng phân như đã khuyến cáo.

Kỹ thuật bón phân cho cây – NXB Hồng Đức

Thảo luận cho bài: Cách tính công thức phân pha trộn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *