Nuoitrong123  »  Tin khuyến nông   »   Chọn tạo giống Lúa chất lượng cao bằng kỹ thuật điện di Protein SDS-Page

Chọn tạo giống Lúa chất lượng cao bằng kỹ thuật điện di Protein SDS-Page

Kỹ thuật điện di là một công cụ phân tích cho phép đánh giá gián tiếp dò tìm bộ gen thông qua kỹ thuật phân tích tính biến dị của các enzym và protein.

Các nhà khoa học của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã làm chủ được kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE. Kỹ thuật này giúp phát hiện nhanh những tính chất nổi bật của hạt lúa, giúp các nhà khoa học thực hiện chọn, tạo giống lúa thuần nhanh, rẻ và hiệu quả cao.

Đây là một kỹ thuật đơn giản, chi phí thấp, nếu phối hợp với các kỹ thuật khác sẽ tạo ra những ưu thế mới cho phép phân loại chất lượng hạt giống, giúp việc tuyển chọn tạo giống cho chất lượng cao hơn các quy trình hiện hành. Việc làm chủ kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE mở ra triển vọng cho việc tuyển chọn và lai tạo các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam.

Kỹ thuật điện di là một công cụ phân tích cho phép đánh giá gián tiếp dò tìm bộ gen thông qua kỹ thuật phân tích tính biến dị cấu trúc của các enzym và protein. Kết quả so sánh với phương pháp phân tích điện di bằng kỹ thuật điện di isoenzyme cho thấy kỹ thuật điện di protein phát hiện được mức độ đa dạng của protein gấp nhiều lần hơn.

Chọn tạo giống Lúa chất lượng cao bằng kỹ thuật điện di Protein SDS-Page - tang nang suat 122 1Ứng dụng kỹ thuật điện di Protein SDS-Page trong công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao

Dấu phân tử phát hiện bằng kỹ thuật điện di là độc lập với hình thái và sinh lý của giống nên nó có nhiều tiện lợi hơn các phương pháp xác định bằng hình thái của giống và (hoặc) loài. Hơn nữa, kỹ thuật điện di protein xác định nhanh, tương đối rẻ tiền, không cần phải trồng cây chờ đến thời điểm thu hoạch và không bị ảnh hưởng do môi trường.

Các nhà chọn giống sử dụng kỹ thuật điện di trên hạt giống với mục đích như sau: Xác định giữa các giống cây trồng; Kiểm tra sự khác biệt giữa các loài; Hỗ trợ phân tích hệ thống sinh học; Nghiên cứu sự tiến hoá của loài (cây phả hệ); Tạo ra các thông tin đúng lúc để bổ sung đánh giá số liệu tập đoàn giống, qua đó làm tăng kiến thức đa dạng di truyền của vật liệu đã được sưu tập.

Rõ ràng là kỹ thuật điện di protein một chiều SDS-Page đã giúp cho các nhà chọn giống thực hiện công tác chọn lọc, tạo giống lúa thuần, giống lúa mới một cách nhanh nhất, rẻ tiền và hiệu quả cao.

Nguồn: sưu tầm

Thảo luận cho bài: Chọn tạo giống Lúa chất lượng cao bằng kỹ thuật điện di Protein SDS-Page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.