Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản

Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản - adt31

Tính đến nay, toàn thành phố có trên 21.000 ha diện tích nuôi thủy sản, sản lượng đạt khoảng 90.000 tấn, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn. Toàn thành phố có 70 – 80 vùng nuôi quy mô 30 – 200 ha, hơn 1.000 trang trại nuôi thủy sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, 19 cơ sở sản xuất giống, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu về giống cho người nuôi.

Thảo luận cho bài: Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *