Nuoitrong123  »  Tin khuyến nông   »   Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản

Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản

Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản - adt31

Tính đến nay, toàn thành phố có trên 21.000 ha diện tích nuôi thủy sản, sản lượng đạt khoảng 90.000 tấn, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn. Toàn thành phố có 70 – 80 vùng nuôi quy mô 30 – 200 ha, hơn 1.000 trang trại nuôi thủy sản kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, 19 cơ sở sản xuất giống, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu về giống cho người nuôi.

Thảo luận cho bài: Hà Nội chuyển diện tích đất lúa sang nuôi thủy sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.