Phân vi sinh dùng cho Khoai Tây

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch – Bộ NN&PTNT sản xuất loại phân vi sinh Azotobacterin dùng cho cây khoai tây.

Phân vi sinh dùng cho Khoai Tây - Phan AzotobacterinPhân bón vi sinh Azotobacterin chứa 109CFU/g vi khuẩn azotobacterin và chất mang, giúp tăng khả năng cố định N2 trong đất, tăng độ xốp của đất, tăng năng suất và kích thích sinh trưởng của cây trồng. Phân bón vi sinh Azotobacterin dùng thích hợp cho các cây ra màu, các cây có củ, tạo ra sản phẩm rau, quả sạch.

Cách dùng:

– Liều lượng: Bón kết hợp cho 1 sào Bắc bộ với: (500-800kg) phân chuồng + (20-25kg) phân lân + 5kg phân đạm + (10-12kg) kali + (1-1,5kg) phân vi sinh.

– Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 3kg phân kali. Bón thúc: lần 1 sau khi cây cao từ 15-20cm: 2kg đạm + 3kg lân + 1/2 lượng phân vi sinh, hoà với 60 lít nước sạch tưới vào gốc cây; lần 2 bón sau lần 1 khoảng 15-20 ngày: 1/2 lượng phân vi sinh + 4kg kali + 3kg đạm, hoà với 60 lít nước sạch tưới gốc cây.

Nguồn tin: NTNN

Thảo luận cho bài: Phân vi sinh dùng cho Khoai Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *