Kĩ thuật để cây Ca Cao cho nhiều trái

Kĩ thuật để cây Ca Cao cho nhiều trái - cay ca cao jpg 500x376

Phân vô cơ rất quan trọng với cây ca cao, giúp tăng năng suất và hạn chế sâu bệnh.

Cây con thường được sắp xếp hàng đôi dưới bóng râm và chăm sóc cho đến 7 – 8 tháng đem trồng ra đất. Mật độ cây trồng thuần biến động từ 950 – 1300 cây tùy theo dinh dưỡng đất và khí hậu. Trồng xen trong vườn dừa với khoảng cách 3 x 3m, mật độ có thể từ 400 – 700 cây/ha.

Nắm vững nhu cầu phân bón và cách bón phân cho cây ca cao sẽ giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất chất lượng và hiệu quả. Loại phân rất quan trọng cho ca cao là phân vô cơ (đạm, lân, kali hoặc NKP) giúp bổ sung khoáng chất nuôi cây và vôi giúp cải thiện độ pH đất thích hợp cho cây.

Trong đó phân lân giúp bổ sung chất phốt pho, trung lượng. Phân chuồng/hữu cơ giúp bổ sung các dinh dưỡng trung, vi lượng, cải thiện độ phì của đất, bổ sung khoáng chất và kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật, hạn chế sự phát triển của nấm bệnh. Ngoài ra còn có phân bón lá cung cấp bổ sung chất dinh dưỡng trung và vi lượng cho cây.

Mức khuyến cáo áp dụng phân bón cho cây ca cao thời kỳ kinh doanh như sau: Urea 0,4kg + super lân 0,9kg + KCl 0,5kg + vôi 0,5kg + phân chuồng/hữu cơ 10kg cho một cây. Lượng phân này chia đều cho số lần bón trong năm. Thường bón nhiều lần vào các tháng mùa mưa. Bón vôi, phân lân và phân chuồng/hữu cơ vào đầu mùa mưa (tháng 4).

Các loại phân vô cơ chia làm 4 lần bón vào các tháng 5, 7, 9, và 11. Nếu bón vào mùa khô phải đảm bảo có nước tưới. Phân bón lá thì chọn các loại phân có các trung lượng như Ca, Mg, S và các vi lượng như Fe, Mn, Cu, B, Mo và phun vào các tháng 2, 5, 8 và 11.

Cách bón: Bón theo tán cây bằng cách đào rãnh quanh tán, bón phân rồi lấp đất. Nếu vườn có nhiều lá khô thì cào lá trước khi bón rồi lấp lại. Cách khác là đào rãnh giữa hai hàng cây ca cao, bón phân rồi lấp đất và lấp lá lại.

Áp dụng kiểu bón khác nhau cho mỗi đợt, ví dụ đợt đầu bón rãnh dọc thì sau bón rãnh ngang. Không bón chạm phân vào lá, không bỏ phân sát gốc, không bón dưới lá ủ, khi bón đất đủ ẩm và sau bón tưới nước hòa tan phân, không bón trước những cơn mưa lớn nhất là đất cát pha.

Nguồn: 2lua.vn

Thảo luận cho bài: Kĩ thuật để cây Ca Cao cho nhiều trái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *